اخبار اقتصادی هفتگی

دوشنبه (۰۶ فوریه ۲۰۲۳ )قبلیپیش بینیفعلی
تعطیل تعطیلی رسمی - نیوزیلند
04:00 AUD شاخص خرده فروشی (ماهانه) 1.7%-3.9%-3.9%
قبلی: 1.7%پیش بینی: -3.9%فعلی: -3.9%
10:30 EUR شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (دسامبر) -4.4%2.0%3.2%
قبلی: -4.4%پیش بینی: 2.0%فعلی: 3.2%
12:10 GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Mann
قبلی: پیش بینی: فعلی:
13:00 GBP شاخص PMI بخش ساخت و ساز (ژانویه) 48.849.648.4
قبلی: 48.8پیش بینی: 49.6فعلی: 48.4
13:30 EUR شاخص خرده فروشی (ماهانه) (دسامبر) 1.2%-2.5%-2.7%
قبلی: 1.2%پیش بینی: -2.5%فعلی: -2.7%
18:30 CAD شاخص مدیران خرید Ivey (ژانویه) 49.342.360.1
قبلی: 49.3پیش بینی: 42.3فعلی: 60.1
20:30 GBP سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
قبلی: پیش بینی: فعلی:
21:30 EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
قبلی: پیش بینی: فعلی:
سه شنبه (۰۷ فوریه ۲۰۲۳ )قبلیپیش بینیفعلی
03:00 JPY شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (دسامبر) -0.9%0.3%-2.1%
قبلی: -0.9%پیش بینی: 0.3%فعلی: -2.1%
03:00 JPY شاخص مخارج خانوار (سالانه) (دسامبر) -1.2%-0.2%-1.3%
قبلی: -1.2%پیش بینی: -0.2%فعلی: -1.3%
03:31 GBP شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (ژانویه) 6.5%3.9%3.9%
قبلی: 6.5%پیش بینی: 3.9%فعلی: 3.9%
04:00 AUD تراز تجاری (دسامبر) 13.475B12.500B12.237B
قبلی: 13.475Bپیش بینی: 12.500Bفعلی: 12.237B
07:00 AUD تعیین نرخ بهره (فوریه) 3.10%3.35%3.35%
قبلی: 3.10%پیش بینی: 3.35%فعلی: 3.35%
07:00 AUD بیانیه بانک رزرو استرالیا
قبلی: پیش بینی: فعلی:
10:15 CHF نرخ بیکاری غیر تعدیل شده فصلی (ژانویه) 2.1%2.2%2.2%
قبلی: 2.1%پیش بینی: 2.2%فعلی: 2.2%
10:15 CHF نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی (ژانویه) 1.9%1.9%1.9%
قبلی: 1.9%پیش بینی: 1.9%فعلی: 1.9%
10:30 GBP شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (ژانویه) -1.3%-0.8%0.0%
قبلی: -1.3%پیش بینی: -0.8%فعلی: 0.0%
10:30 GBP شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه) 2.1%-0.3%1.9%
قبلی: 2.1%پیش بینی: -0.3%فعلی: 1.9%
10:30 EUR شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (دسامبر) 0.4%-0.7%-3.1%
قبلی: 0.4%پیش بینی: -0.7%فعلی: -3.1%
12:30 GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Ramsden
قبلی: پیش بینی: فعلی:
13:30 GBP Mortgage Rate (GBP) (ژانویه) 6.41%6.66%
قبلی: 6.41%پیش بینی: فعلی: 6.66%
13:45 GBP سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
قبلی: پیش بینی: فعلی:
17:00 USD صادرات 252.40B250.20B
قبلی: 252.40Bپیش بینی: فعلی: 250.20B
17:00 USD واردات 313.40B317.60B
قبلی: 313.40Bپیش بینی: فعلی: 317.60B
17:00 USD تراز تجاری (دسامبر) -61.00B-68.50B-67.40B
قبلی: -61.00Bپیش بینی: -68.50Bفعلی: -67.40B
17:00 CAD تراز تجاری (دسامبر) -0.22B-0.50B-0.16B
قبلی: -0.22Bپیش بینی: -0.50Bفعلی: -0.16B
18:30 GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
قبلی: پیش بینی: فعلی:
18:30 NZD شاخص جهانی قیمت لبنیات -0.1%3.2%
قبلی: -0.1%پیش بینی: فعلی: 3.2%
20:30 USD گزارش چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی - EIA
قبلی: پیش بینی: فعلی:
20:30 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
قبلی: پیش بینی: فعلی:
21:10 USD سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
قبلی: پیش بینی: فعلی:
21:15 CAD سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا - Macklem
قبلی: پیش بینی: فعلی:
21:30 USD حراج اوراق 3 ساله 3.977%4.073%
قبلی: 3.977%پیش بینی: فعلی: 4.073%
چهارشنبه (۰۸ فوریه ۲۰۲۳ )قبلیپیش بینیفعلی
01:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) 6.330M2.150M-2.184M
قبلی: 6.330Mپیش بینی: 2.150Mفعلی: -2.184M
03:20 JPY حساب جاری تعدیل شده (دسامبر) 1.92T1.25T118.21T
قبلی: 1.92Tپیش بینی: 1.25Tفعلی: 118.21T
03:20 JPY تراز حساب جاری غیر تعدیل شده فصلی (دسامبر) 1.804T0.098T0.033T
قبلی: 1.804Tپیش بینی: 0.098Tفعلی: 0.033T
12:00 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
قبلی: پیش بینی: فعلی:
12:30 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Elderson
قبلی: پیش بینی: فعلی:
16:15 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
قبلی: پیش بینی: فعلی:
17:45 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
قبلی: پیش بینی: فعلی:
18:15 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
قبلی: پیش بینی: فعلی:
19:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) 4.140M2.457M2.423M
قبلی: 4.140Mپیش بینی: 2.457Mفعلی: 2.423M
19:00 USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) 2.315M1.043M
قبلی: 2.315Mپیش بینی: فعلی: 1.043M
20:30 USD گزارش عرضه و تقاضای جهانی محصولات کشاورزی
قبلی: پیش بینی: فعلی:
21:31 USD حراج اوراق 10 ساله 3.575%3.613%
قبلی: 3.575%پیش بینی: فعلی: 3.613%
22:15 USD سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
قبلی: پیش بینی: فعلی:
پنجشنبه (۰۹ فوریه ۲۰۲۳ )قبلیپیش بینیفعلی
03:31 GBP شاخص تراز قیمتی مسکن RICS (ژانویه) -42%-45%
قبلی: -42%پیش بینی: -45%فعلی:
04:00 AUD شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) -8.8%18.5%
قبلی: -8.8%پیش بینی: 18.5%فعلی:
10:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژانویه) -0.8%0.8%
قبلی: -0.8%پیش بینی: 0.8%فعلی:
10:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژانویه) 8.6%8.9%
قبلی: 8.6%پیش بینی: 8.9%فعلی:
13:15 GBP گزارش خزانه کمیته سیاست های پولی انگلستان
قبلی: پیش بینی: فعلی:
13:30 EUR پیش بینی اقتصادی اتحادیه اروپا
قبلی: پیش بینی: فعلی:
13:30 EUR نشست رهبران اتحادیه اروپا
قبلی: پیش بینی: فعلی:
17:00 USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا 183K190K
قبلی: 183Kپیش بینی: 190Kفعلی:
19:30 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
قبلی: پیش بینی: فعلی:
20:30 EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
قبلی: پیش بینی: فعلی:
21:30 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
قبلی: پیش بینی: فعلی:
جمعه (۱۰ فوریه ۲۰۲۳ )قبلیپیش بینیفعلی
01:00 NZD شاخص PMI کسب و کار نیوزیلند (ژانویه) 47.2
قبلی: 47.2پیش بینی: فعلی:
01:15 NZD شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (ژانویه) -2.5%
قبلی: -2.5%پیش بینی: فعلی:
04:00 AUD بیانیه سیاست های پولی بانک رزرو استرالیا
قبلی: پیش بینی: فعلی:
05:00 CNY شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژانویه) 0.0%0.7%
قبلی: 0.0%پیش بینی: 0.7%فعلی:
05:00 CNY شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژانویه) 1.8%2.1%
قبلی: 1.8%پیش بینی: 2.1%فعلی:
05:00 CNY شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (ژانویه) -0.7%-0.5%
قبلی: -0.7%پیش بینی: -0.5%فعلی:
10:30 GBP شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه چهارم) -2.5%-0.3%
قبلی: -2.5%پیش بینی: -0.3%فعلی:
10:30 GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم) 1.9%0.4%
قبلی: 1.9%پیش بینی: 0.4%فعلی:
10:30 GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم) -0.3%0.0%
قبلی: -0.3%پیش بینی: 0.0%فعلی:
10:30 GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (دسامبر) 0.1%-0.3%
قبلی: 0.1%پیش بینی: -0.3%فعلی:
10:30 GBP شاخص تولیدات کارخانجات (ماهانه) -0.5%-0.2%
قبلی: -0.5%پیش بینی: -0.2%فعلی:
10:30 GBP شاخص تغییرات GDP - مقایسه رشد اقتصادی سه ماه اخیر با سه ماه قبل از آن (دسامبر) -0.3%
قبلی: -0.3%پیش بینی: فعلی:
10:30 GBP تراز تجاری (دسامبر) -15.62B-16.40B
قبلی: -15.62Bپیش بینی: -16.40Bفعلی:
10:30 GBP تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه یورو (دسامبر) -4.67B
قبلی: -4.67Bپیش بینی: فعلی:
13:30 EUR نشست رهبران اتحادیه اروپا
قبلی: پیش بینی: فعلی:
15:30 GBP ارزیابی ماهانه GDP انگلستان توسط موسسه NIESR 0.1%-0.1%
قبلی: 0.1%پیش بینی: -0.1%فعلی:
17:00 CAD تغییرات اشتغال (ژانویه) 104.0K15.0K
قبلی: 104.0Kپیش بینی: 15.0Kفعلی:
17:00 CAD نرخ بیکاری (ژانویه) 5.0%5.1%
قبلی: 5.0%پیش بینی: 5.1%فعلی:
17:30 GBP سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
قبلی: پیش بینی: فعلی:
17:30 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
قبلی: پیش بینی: فعلی:
18:30 USD شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (فوریه) 62.762.9
قبلی: 62.7پیش بینی: 62.9فعلی:
18:30 USD شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (فوریه) 64.965.0
قبلی: 64.9پیش بینی: 65.0فعلی:
21:00 USD سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
قبلی: پیش بینی: فعلی:
21:30 USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا 599
قبلی: 599پیش بینی: فعلی:
21:30 USD آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا 759
قبلی: 759پیش بینی: فعلی:
22:30 USD تراز بودجه فدرال (ژانویه) -85.0B-63.0B
قبلی: -85.0Bپیش بینی: -63.0Bفعلی:
شنبه (۱۱ فوریه ۲۰۲۳ )قبلیپیش بینیفعلی
00:00 GBP خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان -23.9K
قبلی: -23.9Kپیش بینی: فعلی:
00:00 USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام 249.8K
قبلی: 249.8Kپیش بینی: فعلی:
00:00 USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا 157.7K
قبلی: 157.7Kپیش بینی: فعلی:
00:00 USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100 -25.3K
قبلی: -25.3Kپیش بینی: فعلی:
00:00 USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی -209.0K
قبلی: -209.0Kپیش بینی: فعلی:
00:00 AUD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا -33.2K
قبلی: -33.2Kپیش بینی: فعلی:
00:00 JPY خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن -21.6K
قبلی: -21.6Kپیش بینی: فعلی:
00:00 EUR خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو 134.3K
قبلی: 134.3Kپیش بینی: فعلی:
00:30 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
قبلی: پیش بینی: فعلی:

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی

بازنگری شده

انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار   کم     متوسط     زیاد  

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند.

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام