کمیسیون طرح صیانت روی ریل حرکت نمیکند

رییس مجلس : کمیسیون طرح مجلس روی ریل حرکت نکرد

رییس مجلس :

سیاست گذاری فضای مجازی باید در شورای عالی فضای مجازی تعیین شود

و مجلس روی آن ریل حرکت کند اما کمیسیون مشترک طرح صیانت در مقطعی

روی ریل حرکت نکرد و مجلس به آن واکنش نشان داد .

اینکه گفته میشود دنبال بستن پیام رسان ها هستیم دروغ بوده و جنگ رسانی

است . اطمینان میدهم که هرگز مانع فعالیت مردم در فضای مجازی نمیشویم .

شهر بورس

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام