چین به دنبال عقب نشینی در برابر خواسته ی آمریکا

رشد شاخص سهام شرکت های چینی در بورس آمریکا 

شاخص سهام شرکتهای چینی در بورس آمریکا جهش 33%+⏫ روزانه داشته و از فشار

فروش خارج شده است 👈 دولت چین به دنبال عقب نشینی در برابر خواسته آمریکا بوده

و احتمالا بخشی از مقررات فرامرزی آمریکا را در مورد شرکتهای بین المللی خود که در بازار

سهام آمریکا فعال هستند، را به رسمیت می شناسد!

آمریکا اصرار دارد که شرکتهای چینی که در بورس آمریکا پذیرش می شوند، بایستی از مقررات

مالی آمریکا تبعیت کرده و گزارشات مالی خارج از آمریکا (و حتی داخل چین) را برای ناظران

آمریکایی شفاف کنند و در صورت لزوم، با تحقیقات این کشور در سایر کشورها، موافقت کنند!

این محدودیتها شامل تحریم #ایران نیز می شود و شرکتهای چینی لیست شده در آمریکا ملزم

به رعایت آن هستند

 

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام