هفت فرمان مهم رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌ها

هفت فرمان مهم رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌ها

علی صالح آبادی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌ها:

🔹بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی کشور،

نظارت‌های هوشمند خود را گسترده‌تر خواهد کرد؛ به همین منظور بانک ها باید:

  1.  انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار جدی قرار دهند.
  2.  اعطای تسهیلات بانکی به مردم را با رعایت اعتبار سنجی دقیق و وثایق سهل‌تر، تسهیل کنند.
  3.  تسهیلات بانکی را به صورت هدفمند و صحیح به بخش های مختلف تولیدی اعطا کنند.
  4.  تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش های غیرمولد را متوقف کنند.
  5.  مراقبت های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به صورت دقیق انجام دهند.
  6.  مدیریت نقدینگی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات را عملیاتی سازند.
  7.  اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر، ممنوع است.

اخبار بورس

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام