نکات مهم بیانیه سیاست های پولی فدرال رزرو

فدرال رزرو طبق انتظارات نرخ بهره را 0.25% افزایش داد و نرخ بهره این بانک به %0.5 رسید.

نکات مهم بیانیه سیاست‌های پولی فدرال رزرو:
فشارهای تورمی به دلیل مشکلات عرضه و همه‌گیری همچنان بالاست.

جنگ اوکراین می تواند به تورم بالاتر و تولید ناخالص داخلی کمتر منجر شود.

پیامدهای این جنگ برای اقتصاد ایالات متحده بسیار نامشخص است.

شاخص های فعالیت و استخدام به بهبود خود ادامه داده است.

اکثر مقامات فدرال رزرو در سال 2022 هفت افزایش نرخ بهره در نظر می‌گیرند.

تورم به هدف 2 درصدی خود باز خواهد گشت و بازار کار با تشدید مناسب

سیاست‌های پولی، ثابت باقی می‌ماند. تورم فعلا همچنان بالاست؛ به دلیل

عدم تطابق عرضه و تقاضا، افزایش قیمت انرژی، و فشارهای قیمتی گسترده.

 

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام