قیمت سهام عدالت ؟!

ارزش سهام عدالت

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات روز چهارشنبه(1400/12/18) بازار سهام، ارزش سهام عدالت

در مقایسه با روز گذشته، ۱.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و

۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۸۲۷هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۱۶۲هزار تومان و

۱۱ میلیون و ۸۸۸هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد  ۵۳۲هزار

تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۹۶هزار تومان رسیده است.

 

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام