سودهای که ضرر می رسانند !

زمان مطالعه : 2 دقیقه 

سودهایی که ضرر می رسانند!

چطور ممکن است سود باعث ضرر شود؟
ماهیت سود یعنی رشد حساب، پس چطور می تواند به شما آسیب برساند؟!

 


اگر به مطالب آموزشی بیشتر علاقه دارید این مطلب هم میتواند برای شما مفید باشد:

استاپ هانتینگ  


 

ما یک بحثی در زمینه ی روانشناسی بازارهای مالی داریم به نام اثر پول قمار یا پول باد آورده!

اجازه بدهید مثالی برای شما بزنم؛

آخر هفته است و شما به یک مرکز تفریحی رفته اید و بر حسب اتفاق به سمت یکی از بازی های

شرطی جذب شده اید؛ اگر صد هزارتومان در این بازی ها از دست بدهید برای بار بعدی با ریسک

کمتر و با هوشیاری بیشتری ادامه می دهید تا ضرر نکنید، اما اگر صد هزارتومان بر حسب اتفاق

برنده شده باشید در نوبت بعدی ریسک بیشتری می کنید و با دقت کمتری وارد بازی می شوید

و ممکن است چندین برابر پول اولیه ی خود را از دست بدهید!

اساس سیستم های شرط بندی و کازینو داری روی همین اصل مغزی کار می کنند و جیب شما

را خالی می کنند! هیچ با خود اندیشیده اید چرا کازینوها هیچ وقت ورشکسته نمی شوند؟

همچنین تاکنون با خود اندیشیده اید که چرا در بازارهای مالی درصد زیادی بازنده هستند؟

بله، اصل داستان همین است؛ وقتی شما در بازارهای مالی سودی بدست می آورید دچار اثر روانی

“پول قمار” می شوید و به دنبال آن، مغز شما دنبال راهی می گردد که این پول را به مارکت بازگرداند؛

از همین رو در معاملات بعدی به طور ناخودآگاه به شما دستور می دهد که حجم معامالت را بالاتر ببرید

با سرمایه ی بیشتری وارد شوید و همچنین دقت خود را پایین بکشید! این است که در معامله ی بعدی

کل سود قبلی را از دست داده و حتی متضرر می شوید! پس مواظب سودهای سمی باشید؛ این یکی

از ارکان اساسی روانشناسی معامالت و پیشرفت در بازارهای مالی است. هنگامی که سودی کسب

کردید خود را مالک صد درصدی آن بدانید و به چشم یک پول بادآورده به آن نگاه نکنید تا دچار اثر روانی

پول قمار در معامالت نشوید! وقتی سود چشم گیری می کنید برای مدتی دست از معامله بکشید

تا این اثر روانی از شما دور شود و بتوانید در معامالت بعدی بازهم سود کنید.

برای خواندن مقالات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام