دامنه نوسان بورس افزایش پیدا میکند ؟

افزایش دامنه نوسان به 10 درصد در سال 1401 . اعمال تغییرات تدریجی و بصورت فصلی است

خدابخش نایب الرییس هیات مدیره سازمان بورس :

براساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه نوسان تا 10 درصد تغییر کند .

این اتفاق به صورت فصلی انجام خواهد شد ، اما در کل تغییر دامنه نوسان وابسته به شرایطی است

که در هیات مدیریت مطرح و تصمیم گیری میشود . (خبرگزاری ایرنا )

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام