تورم 113 درصدی برنج در 4 سال گذشته

تورم 113 درصدی برنج در 4 سال گذشته 

روند قیمت خوراکی ها در اسفند ماه 1400 سه رکورد مهم را از خود برجای گذاشت.

این رکوردها به سه کالای مهم مرتبط بوده است. برنج ایرانی درجه یک، کشمش پلویی

و فلفل دلمه ای.

به طور کلی تورم نقطه ای یکی از متغیرهای سنجش رشد قیمت ها در هر مقطع زمانی

محسوب می شود. به دلیل اینکه افزایش و کاهش قیمت‌ها در بعضی مواقع به شرایط

کشت و تاثیرات فصلی بر عرضه محصول تعلق دارد می توان از تورم نقطه ای بهره مند شد.

این تورم به مقایسه قیمت ها در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مرتبط

بوده که تغییرات آن اثر فصلی و ماهانه کشت را از رشد این محصول جدا می کند.

در همین رابطه در آخرین ماه 1400 تورم نقطه ای برنج برابر با 113 درصد ثبت شده که در

4 سال اخیر سابقه نداشته است.

منبع : اقتصاد نیوز

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام