ارز های دیجیتال وارد بودجه 2023 بایدن میشوند

جو بایدن با همکاری وزرات خزانه داری در حال برنامه ریزی برای اجرای قوانین گزارش

مالیاتی است تا بتواند حدود 5 میلیارد دلار از درآمد ارز های دیجیتال را به دولت تزریق

کند . دولت بایدن در حال تنظیم بودجه پیشنهادی برای سال مالی 2023بوده و تخمین

زده است که دولت می تواند در سال های آینده حدود 11 میلیارد دلار از این راه کسب

درآمد داشته باشد . مالیات بر ارز های دیجیتال یکی از راه های دولت بایدن برای افزایش

بودجه است و آمار ها نشان می دهد بین سال های 2023 تا 2032 بطور حدودی 6.6

میلیارد دلار از این بازار مالیات دریافت شود .

ایالت متجده همچنین به بانک ها و موسسات مالی دستور خواهد داد تا گزارش دقیقی

از تراکنش های رمز ارزی خود ارایه دهند و در این زمینه از قوانین خدمات درآمد داخلی

پیروی کنند .دولت بایدن همچنین در نظر دارد ترتیبی صورت بدهد تا وام های ارز دیجیتال

از قوانین مشابه وام دهی در بازار سنتی پیروی کنند .

منبع : ارزنو

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام